Formandens spalte

 Generalforsamling 2021

Så er vi klar med indkaldelsen til Generalforsamlingen 2021.

Det kommer til at foregå i klubbens lokaler på Hundborgvej 122.

Bestyrelsen har ikke modtaget nogen forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, men som besluttet/konstateret på sidste generalforsamling, vil emner som ikke omfatter ændringer i vedtægterne kun besluttes på generalforsamlingen.

Der vil som vanligt være spisning efter generalforsamlingen, og af hensyn til bestillingen af maden, skal man tilmelde sig til spisningen. Det kan ske med en mail eller SMS til Formanden på jasnand@live.dk eller 4236 2715, eller på Stompers Facebook side, hvor spisningen er oprettet som et arrangement man kan tilmelde sig.

Det er jo kort tid siden sidste generalforsamling, som blev noget anderledes end jeg havde forestillet mig.

Men bestyrelsen er kommet i gang og vi har afholdt et klubmøde ang. Thytræf, hvor der selvfølgelig var nogle bekymringer om fremtiden, men også nogle gode forslag til nogle forbedringer/forandringer til hvordan et evt. fremtidig Thytræf skal se ud. Jeg fik nogle emner, spørgsmål, løsningsmodeller med til Thy træf udvalget.

Lørdag d. 9. var der arbejdsdag i klubben, der var ikke ny rekord i deltagere, men vi fik lavet de fleste af de ting der stod på vores arbejdsplan, og vi havde som sædvanligt en rigtig god dag, samtidig med vi fik vinget de forskellige opgaver af.

Søndag d. 10 var der Thytræf møde i klubben, hvor jeg deltog for Stompers. Mødet startede med af Koldby MC meddelte, at de trækker sig. Efter en kort udveksling af informationer og aflevering af formandsprotokollen forlod de så mødet. Derefter gik de tilbageværende medlemmer i Thytræf udvalget i gang med det store spørgsmål. Hvad gør vi nu.

Jeg fik et oplæg med hjem, som vil blive fremlagt på vores Generalforsamling. Hvor vi så må forholde os til det oplæg, som alle medlemmerne i udvalget tiltrådte i enighed.

Dette er en lille opremsning af de vigtigste ting, der har været de sidste 4 uger siden generalforsamlingen. Desuden ved jeg at aktivitetsudvalget har lagt store planer for det næste år.

Og som slut på dette MC-år, bliver der en lille afslutningstur, om vejret og Steen vil.

 

Safe riding

 

Jan Snæver Andersen
Formand