Dagsorden Beslutning For/godkendt Imod/ikke godkendt
1 Valg af dirigent

Peter Skriver Nielsen

X

2 Stemmetæller

Winie Douglas

Claus Falkenberg

X

X

Er der indkaldt rettidigt til generalforsamling

1. udsending 1.10. pr mail 

2. udsending 9.10. på Facebook og hjemmeside

X

X

Kan dagsordenen godkendes

X

3 Beretning v/ formanden

(John Sørensen)

X
4 Gennemgang af regnskab

(Morten Brandi Larsen)

X
5 Fastsættelse af kontingent Kontingent for aktive er kr. 100 pr md., som betales samlet årligt ultimo december. X
Kontingent for passive er kr. 250 pr. år. X
Indmeldelsesgebyr er kr. 300. X
6 Valg af næstformand Alex Klein X
7 Valg af sekretær Anni Thorup Pedersen X
8 Valg af bestyrelsesmedlem Klaus Lykkebo Madsen X
9 Valg af 1. suppleant Michael Wadmann X
10 Valg af aktivitetsudvalg Alle modtager genvalg, men forespørger om der kan gives midler til flere fester. Der udover ønskes, at Alex Klein og band spiller. X
11 Valg af turudvalg Steen Christensen og Lindy Væver modtager genvalg. Birgitte Vodstrup Pedersen og Roland Cornely melder sig. Jan Snæver Andersen springer fra. Der anmodes om penge til turudvalget. X
12 Valg af barpersonale Alle modtager genvalg.

Ivan Nørregaard og Steffen Winblad, Tom Kristensen og Bente Stentoft melder sig.

X
13 Valg af indkøbere Poul Franck Sørensen

Gitte Larsen

X

X

14 Valg af værkstedsfolk Alle modtager genvalg, dog springer Morten Brandi Larsen og John Sørensen fra. X
15 Valg af Thy Træf repræsentant

(John Sørensen sidder i forvejen 1 år mere.)

Valg for en 2 -årig periode:
(47 stemmer afgivet – 3 blanke) Susanne Fredsø

( 38 stemmer)

X
Jimmy Breinhil

( 6 stemmer)

X
16 Valg af kritisk revisor Steen modtager genvalg X
17 Indkomne forslag Pia Th Andersen foreslår:

Forslag til ændring af vedtægter § 9, stk. 2, som den er nu: ”En fuldtallig og enstemmig bestyrelse kan ekskludere et medlem.”

Forslaget ændres til: §9, stk. 2: ”Et flertal på generalforsamlingen kan ekskludere et medlem.”

X
Bestyrelsen foreslår Foreslag til ændring af vedtægter §5, stk. 2 som den er nu: ”Klubledelsen består af 5 medlemmer. Formand, næstformand, kasser, sekretær, og bestyrelsesmedlem. Desuden vælges der 1 suppleanter.”

Forslaget ændres til §5, stk. 2: ”Klubledelsen består af 5 medlemmer. Formand, næstformand, kasser, sekretær, og bestyrelsesmedlem. Desuden vælges der 2 suppleanter.”

X
Bestyrelsen spørger om der kan bemyndiges penge til en havetraktor. X
18 Thy Træf info

V/bestyrelsen

Godt og vellykket træf.

Ikke så mange gæster, men træffet har givet overskud.

Der overvejes i styregruppen for Thy Træf, om der skal være nogle nye tiltag for at få flere deltagere.

Vedtægtsændringer til Thy Træf Efter gennemgang af Jan Snæver Andersen X
19 Evt. Fidus udnævnelse:
Nominerede: Michael Wadmann: For at lave bar-crawl og styrte ned.

Jytte Væver: For at tage 150 burgere op af fryseren i stedet for 50 til Thy Træf medhjælperfest.

 

 

 

X

Der er mulighed for at få sat et personligt billede af sig selv med sin mc op i klubben. Man skal blot aflevere et billede til Skrannie. V/ bestyrelsen
Information om nybyggeriet. V/bestyrelsen
Kan vi anskaffe en flagstang. Tages op på et bestyrelsesmøde
Uddeling af Thy Træf repræsentanternes vederlag.

Godkendt af dirigent: Peter Skriver Nielsen