Til alle Stompers medlemmer.

Der har været et spørgsmål vedr. dagsordenen til den kommende generalforsamling.

For at svare på dette udsendes dette skriv.

Der har været sat spørgsmålstegn ved, at formanden ikke er på valg denne gang.

Stompers bestyrelse konstitueres ved at der vælges en formand, en næstformand og bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen har af Stompers fået en vedtægtsbestemt bemyndigelse og beslutningsdygtighed, herunder med forskellige poster, opgaver og ansvarsområder.

 

Jf. Stompers vedtægter § 7 stk.1 tegnes klubben udadtil af formanden. Jf. bl.a. Erhvervsstyrelsen og Legal Disk skal næstformanden fungere i tilfælde af – og varetage denne opgave, hvis formanden er fraværende. Jf. Stompers vedtægter § 5 stk. 6 er formandspostens valgperiode to år.

 

Konklusion er at Stompers bestyrelse skal konstituere sig selv, når formanden ønsker at stoppe før valgperioden er udløbet, og næstformanden, valgt med flertal på Stompers generalforsamling, skal overtage formandens opgaver og pligter resten af den 2-årige valgperiode.

 

Erhvervsstyrelsen: Bestyrelsens forretningsorden

Legal Desk: Konstituering af bestyrelse

Stompers vedtægter: Klubben

 

På vegne af bestyrelsen