Jeg har som formand for MC Stompers kunnet konstatere, at jeg har fået et flertal i bestyrelsen imod mig. Samtidig med, at dialogen har udviklet sig til noget, der ikke er bestyrelsesarbejde i MC Stompers værdig. Jeg har derfor besluttet, at jeg trækker mig som formand med øjeblikkelig virkning.

Mvh.         Jan Snæver