Nedenstående indlæg blev slået op i forbindelse med MC Stompers 50 års jubilæum i 2021, men får lige et revival i anledning af at det er nu vi fejrer det.

MC STOMPERS 1971 – 2021

Et lille jubilæums skriv i anledning af klubbens 50-års jubilæum.

 

MC Stompers kan den 7/2 2021 fejre sit 50-års jubilæum, idet nogle initiativrige unge mennesker tilbage i 1971 besluttede at de ville lave den første motorcykelklub i det nordvestjyske.

Tilløbet havde varet et stykke tid og ideen opstod blandt den flok som holdt til omkring motorcykel- forhandler Kibsgaards forretning i Nykøbing Mors. Man havde hængt ud sammen længe og mente at for at blive en aktiv del af det dengang spirende motorcykelmiljø i landet så måtte det være på sin plads at gøre det som medlem af en klub. Efter sigende kom der ekstra skub i planerne en dag da gamle Kibsgaard sagde til nogle af dem at de skulle tage at holde sig væk fra det der rocker uvæsen for de lavede som han udtrykte det ”ikke andet end at ture med kvindfolk og drikke bajere”.

Så nu skulle det være og man lavede et udkast til vedtægter og tog blandt andet på besøg hos MC Touring Klub i Århus for at få lidt inspiration. Her belærte den daværende formand Michael Nielsen, dem om at med det navn de havde valgt, så ville de aldrig nogensinde blive en del af det pæne selskab! Navnet var ”MC Rockers” som fremgår af det gamle udkast som stadig hænger i vores klublokale. Man gik så i tænkeboks og en aften man var i biografen hjemme i Thisted og så en motorcykelfilm hvor der optrådte en klub der hed noget i retning af Glory Stompers, så havde man navnet MC Stompers og kunne indkalde til en stiftende generalforsamling.

Klubben blev således stiftet den 7/2 1971 og fik kort efter lejet klublokaler i kælderen i Jernbanegade lige overfor banegården i Thisted. Da det var den første klub i Nordvestjylland, fik man hurtigt rigtigt mange medlemmer fra Thy, Mors, Salling og Han Herred. Der var stor aktivitet i den nye klub og man begyndte allerede det første år at afholde motorcykel træf ved Hjardemål Klit hotel. Dette træf voksede sig hurtigt stører og flyttede til lejrskolen Bjørneborg på Mors. Bjørneborg træf blev afholdt indtil 1977, hvor lokationen var skiftet til Fjordvang camping i Sydthy og deltager antallet var vokset alt for meget. Det var adrenalin trykket blandt deltagerne også og sammenholdt med en lidt uheldig kultur i miljøet på det tidspunkt var der alt for mange uroligheder og man måtte erkende at man ikke længere magtede som alene klub at holde styr på et så stort arrangement.

Samtidig med det sidste Bjørneborg træf skete der et større generationsskifte i klubben som fik et stort rykind af helt nye 18 til 20-årige, samtidig med at der var opstået mange andre klubber rundt omkring som aftog en del medlemmer og andre af ”de gamle” forsvandt bare igen ud af klublivet.

Lejemålet i Jernbanegade blev også opsagt på det tidspunkt, og efter en kort tid uden klubhus fik man tilbudt et lille nedlagt landbrug på Sennelsvej 8 i Thisted. Dette hus hvor der var rigtig god plads til både klublokaler og værksted og i øvrigt god udenoms plads gik man i gang med at istandsætte. Dette var en stører opgave, og heller ikke uden udfordringer, blandt andet var huset befængt med hønselopper og flere medlemmer fik efter sigende forbud fra deres mødre om at komme der af samme grund.

Sennelsvej 8 kom i stand med klublokaler, køkken, soverum, stort værksted og en stor grund hvor man kunne boltre sig og blandt andet kunne holde sit eget træf som fik navnet ”Lade party” som blev arrangeret i en år række indtil man sidst i firserne flyttede fra Sennelsvej. Dengang var der klubaften onsdag og fredag og ofte tog det weekenden med og det var jo nemt når man bare kunne overnatte i soverummet. Der var også stor aktivitet i værkstedet dengang og der var altid rift om at få placeret sin cykel på den bedste plads lige ved siden af fyret. Om aktiviteten i værkstedet skyldtes at motorcyklerne var dårligere dengang eller man bare var mere nysgerrig efter hvordan det hele virkede er uvist, men skruet blev der, og hygget samtidig.

Om sommeren blev der kørt til træf rundt omkring, og i 1979 blev MC Stompers en del af den gruppe af klubber som besluttede at samle stumperne op efter det hedengangne Bjørneborg træf. Man besluttede at de klubber som ødelagde træffene med ballade ikke skulle have lov til det og det var derfor nødvendigt at være mange flere til at arrangere og holde styr på det hele. Man besluttede at det skulle være tydeligt at vi var mange og at man ikke måtte være i tvivl om hvem der var arrangør hvis gemytterne kom ud af kontrol, så alle arrangører blev udstyret med de frygteligt gule T-shirts. Denne T-shirt er sidenhen blevet et symbol på Thy Træf som barnet kom til at hedde. Thy Træf har udviklet sig til en institution i det danske motorcykelmiljø og har siden været kendt vidt og bredt som et af de bedste træf i landet og har haft stort deltagerantal fra nær og fjern. Træffet blev et samarbejdspunkt for Thy Klubberne og via det hårde arbejde som det også var, også en økonomisk indsprøjtning til de implicerede klubber som alle nød godt af det økonomiske overskud som blev brugt til klubhuse og arrangementer for medlemmerne. Thy Træf blev afholdt sidste gang i 2019, men måtte aflyses på grund af Corona pandemien i 2020. I skrivende stund er det uvist om det lykkes at stable Thy Træf på benene i 2021.

Klubben havde nogle gode år på Sennelsvej om end økonomien godt kunne køre lidt på pumperne dengang. Der var en del vedligeholdelse som kostede og Thy Træf gav ikke så meget fra sig dengang, så en vinteraften vi kom derud, var alle øllene frosset da oliefyret var løbet tør for olie siden vi havde været der sidst. Vi var grædefærdige og klubbens daværende formand og næstformand, måtte gå den tunge gang med hatten i hånden til kulturel forvaltning for at bede om ikke det var muligt at få noget hjælp. Vi fik en tankfuld fyringsolie og et lille kursus i at søge midler fra Thisted ordningen som gav tilskud til alle lokale klubber, hvilket vi slet ikke var klare over var muligt. Fyret blev genstartet og nye øl genindkøbt og alle var glade. Tilskuddet fik vi som en velkommen håndsrækning i en del år indtil vi ikke syntes vi ville være bekendt at modtage det længere, idet vores økonomi var blevet meget bedre – primært på grund af stigende indtægter fra Thy Træf.

Alting har en ende, og huset på Sennelsvej var efterhånden i meget ringe stand, og samtidigt besluttede kommunen at Sennelsvej skulle udvides i bredden og dermed måtte Sennelsvej 8 og MC Stompers vige pladsen. Det var vi naturligvis ikke så glade for, men i stedet fandt vi nye lokaler i baggården bag ved Thisted MC Shop og Restaurant Almina på Østerbakken. Lokalerne var ikke så store, men der var plads nok til værksted i stuen og et fint klublokale ovenpå, og vigtigst af alt så var vi nu fri for alt den endeløse udvendige vedligeholdelse som vi havde haft på Sennelsvej.

Flytningen sidst i firserne gav nyt liv til klubben og vi havde nogle gode år midt i byen. Nogle frygtede at klubben ville få for mange ”gæster” fra gaden som vi ikke ønskede, men det blev aldrig et problem. Da vi fik en lejekontrakt på de nye lokaler, var vi ikke opmærksomme på en lille passus i kontrakten som sagde at lejemålet udløb til fraflytning efter 5 år. Ejeren af lokalerne ønskede ikke at forlænge kontrakten, så vi måtte til at flytte igen selv om vi var rigtigt glade for at være i midtbyen. Efter lidt søgen fandt vi vores nuværende klubhus på Hundborgvej som vi flyttede til og endnu engang måtte vi til at istandsætte lokaler så de kunne bruges som klubhus. Resultatet blev rigtigt godt med fint klublokale og værksted i kælderen, og er det bedste sted vi har haft til dato. Efter nogle år hvor ejerskabet skiftede på huset og det til sidst endte hos Egnsbank Han Herred blev vi tilbudt at købe det. Vi undrede os over hvorfor de var så opsatte på at sælge det, men fik handlet en meget favorable pris inklusiv et økonomisk beløb til istandsættelse, og det endda på et 30-årigt afdragsfrit lån. Dette var et vendepunkt for klubben som nu ikke længere skulle føle sig truet hver gang noget udefra kommende ville have vores lokaler, og vi har nu over en del år sat huset i fin stand og har en perfekt ramme om vores klub.

Aktiviteten har gennem årene været på forskellige niveauer. Der har været meget aktive perioder og mindre aktive. Det er svært at pege på en årsag, men fælles aktiviteter som f.eks. skift af klubhus har altid boostet aktivitetsniveauet, ligesom hvis der en periode er øget fokus på eksempelvis motorcykel aktiviteter. Det skete dengang nogle af vores piger lavede en pigeklub ved navn ”Tøser på to hjul” som gav en afsmittende positiv effekt på hele klublivet som varede flere år efter at pigeklubben blev lukket ned igen. Enkelte aktive medlemmer kan også påvirke klublivet positivt, ligesom aktive udvalg og bestyrelser som brænder for det og laver nogle gode aktiviteter påvirker klublivet positivt og skaber en god fælles ånd. Mange vil gerne opleve, men rigtigt mange har heldigvis også sørget for at skabe forskellige aktiviteter som er til glæde for alle medlemmerne.

Det går almindeligvis rimeligt godt i vores klub selv om vi er mange forskellige typer som ikke har ens forventninger til hvordan tingene skal være i en motorcykelklub. Nogle kommer meget på klubaftener, imens nogle har løsere tilknytning. Nogle lever og ånder for det at være motorcyklist imens andre har nok i en enkelt tur i ny og næ, eller blot har beholdt motorcyklen og ikke helt vil give slip på den. I gamle dage blev der kørt meget til træf, men i dag kører de fleste nogle ture imens kun nogle få dyrker træflivet. Klubbens formålsparagraf siger blandt andet at der skal køres touring kørsel i ind og udland. Der køres mange lokale ture, også ture til udlandet. De sidste mange år har der været en årlig klub tur til Harzen, og der køres tur mange hverdagsaftener og weekender. Igennem mange år var det en tradition at tage på ø-tur hen over en weekend. Det var Tour de Fuur i mange år, men det er gledet lidt ud de sidste par år.

Vi har haft rejseforedrag i klubben, i perioder kan der være fælles spisning fredag aften, der har været værksteds aftener og meget mere. Et andet fast programpunkt er to gange årligt hvor vi mødes og gør hovedrent og sammen laver forskellige tiltag på vores klubhus. Og selvfølgelig ikke mindst er der klubaften hver fredag hvor man mødes og hygger sig i klubhuset.

Der har været mange medlemmer igennem MC Stompers gennem årene, nogle i kortere perioder men en hård kerne har været med i mange år. Medlemstallet har svinget fra ca. 30 til over 80, og ligger i jubilæums- året på ca. 60 aktive og 10 passive medlemmer.

Det var naturligvis meningen at jubilæet skulle have været fejret, men Corona pandemien har sat en stopper for det og jubilæumsdagen vil ikke blive markeret før vi er på den anden side og igen kan mødes i stører forsamlinger.

Så lad dette skriv være en hyldest og stort tillykke til den klub som vi holder så meget af og som har fyldt rigtigt meget i mange af vore liv i mange år.

SmåSteen