Så er den gal igen. Corona er i hastig fremmarch og Folketinget har vedtaget en række forholdsregler for at bremse/forsinke udbredelsen.
Ifølge de nyeste vedtagne forholdsregler, bliver vi som klub ikke begrænset, i at fortsætte de aktiviteter som vores klub normalvis udfører.
Vi vil som bestyrelse dog opfordre til at de enkelte medlemmer udviser hensyn, samfundssind og vælger sine kontaktbobler med omhu.
Barvagterne er selvfølgelig fritstillet, og det er op til den enkelte om man vil tage sin barvagt eller man melder fra.

Arrangementer der bliver afholdt i klubhuset skal dog overholde reglerne om gyldigt Coronapas, og det er kun for medlemmer af klubben. Samtidig opfordres der til at man altid bliver testet inden man deltager i eventuelle arrangementer.

Private arrangementer, er det det medlem der står for arrangementet, der er ansvarlig for at overholde de nationale gældende forholdsregler vedr. Corona.

Pas på hinanden.
Bestyrelsen for MC Stompers