Så er den ny bestyrelse kommet i gang med sit arbejde, referatet fra første møde er tilgængeligt på klubbens hjemmeside.
Et af de store punkter bliver jubilæumsfesterne til næste år, og det bliver da også det vi starter med at få rammerne på plads med, der skal nok komme mere så snart vi begynder få noget konkret.

Vi er også ved at undersøge mulighederne for elektroniskbetaling i klubben, og gerne en løsning der står mål med de transaktioner vi har der.

Efter første bestyrelsesmøde har Pia desværre valgt at trække sig som kasserer for klubben, hvilket resten af bestyrelsen beklager dybt. Men der var nogle forskellige opfattelser af tolkningen af klubbens vedtægter som betød så meget for Pia, at hun så sig nødsaget til at trække sig fra det fortsatte bestyrelsesarbejde.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med Morten som kasserer og Alex er indtrådt i bestyrelsen som bestyrelsesmedlem.

Vil man vide mere eller have en begrundelse, må i snakke med Pia. Det har helt alene været Pia’s valg, og resten af bestyrelsen beklager meget hendes beslutning.

Med denne skvæt malurt i ølglasset, vil jeg slutte denne lille meddelelse, og se frem til weekenden, hvor der både er foredrag af Preben Jørgensen, om årene omkring klubbens opstart, og de første år af en lang historie. Det kan da være at der er nogen der kan lave en fortsættelse af historien. Og efterfølgende har aktivitetsudvalget som det første indslag, et arrangement med smagning af Ost og Vin.

Og lige til sidst; Corona.  Bestyrelsen opfordrer til at vi alle viser ansvarlighed over for hinanden, det vil sige hvis man har selv de mindste symptomer på Corona, så bliver man hjemme indtil man er testet negativ. Og i det hele taget viser hensyn med afstand, sprit og test.

 

Pas på hinanden

 

Formand

Jan Snæver Andersen