Kære medlemmer
Endelig fik vi åbnet klubben. Det vil dog være med begrænsninger ift. de gældende restriktioner.
Pt. er nedenstående gældende:
  • Kun for medlemmer
  • Skal kunne fremvis gyldig Coronapas (Det er det enkelte medlems ansvar at kunne fremvise en gyldig Coronatest. Udgifter ifm. gebyr, bødeforlæg el.lign. udstedt af offentlige myndigheder, grundet overtrædelse af Corona restriktionerne, vil blive pålagt det pågældende medlem/medlemmer der har forvoldt klubben denne udgift)
  • Max. 25 personer i klublokalet
  • Mundbind ved bevægelse rundt i lokalet
  • Afspritning
  • Afstand
  • Lukketiden kl. 23 er sløjfet pr. d. 4. maj, jf. den nye genåbningsplan.
Rengøringsturnus og plan for barvagter er ved at blive udarbejdet og offentliggøres via mail og kalenderen på vores hjemmeside.
Der er arbejdsdag lørdag d. 29. maj 2021, kl. 9 til morgenbrød i klubben.
For dem der ikke kan deltage denne dag, opfordres der til at påtage sig oprydnings- og rengøringsopgaver på eget initiativ. Der vil være en seddel i baren, hvor man kan notere dato og udførte opgaver.

 

d. 5. maj 2021

Kære Stompers

Jf. gårdsdagens politiske udmelding er genåbningsplanen til en mere normaliseret hverdag rykket lidt tættere på.
Klubben åbner, som planlagt, for medlemmer d. 7. maj.
De gældende restriktioner skal naturligvis efterleves, dvs.
  • Forsamlingsforbuddet på 25 personer
  • Fremvisning af negativ Corona test – taget indenfor 72 timer
  • Mundbind, afstand og afspritning
Der er forventning om at vi i fællesskab kan dele ansvaret for overholdelse af ovenstående.
Der vil fortsat være høflig selvbetjening og oprydning.
Der er ved at blive udarbejdet en ny plan for barvagterne der forventes at træde i kraft d. 21. maj.
Arbejdsdagen er ligeledes ved at blive planlagt.