Kære Stompers
Generalforsamlingen d. 28/11 2020 er udsat til efter 2/1 2021, pga. de skærpede restriktioner.
Efter afholdt bestyrelsesmøde, har bestyrelsen besluttet, at udsætte vores generalforsamling. Dette pga. de forlængede Corona restriktioner da forsamlingsforbuddet hindre, at alle medlemmer kan deltage på den planlagte dato.
Bestyrelsen afventer situationen og finder en ny dato.