Søndag d 22/9, kl 13 i klubben

Vil I overveje nedenstående punkter da de kan blive afgørende for de kommende træf i Irupluplund.

Oplæg til stillingstagning i klubben:

Thytræf ånden, hvor vi hjælper hinanden til vi er færdige i alle områder:

Start torsdag eller fredag:

VVS / rengøring, skal vi betale os fra det:

Hvor mange telte skal vi ha’:

Oprydningshold:

Musik, hvad slags og hvor stort:

Mad, hvor mange steder skal vi sælge:

Evt:

Vi ses på søndag!