Vi vil gerne holde et evalueringsmøde søndag d. 22. september 2019 kl. 13.00, hvor vi får en snak om dette års træf og hvad vi vil med træffet fremover!

Vil har her et oplæg med punkter som vi gerne vil, at i tænker over, så vi kan få en god dialog, og dermed nå nogle mål.

Vores første punkt vil være:

  • Vil Stompers Thytræf?

Disse punkter er omdelt til alle deltagende klubber, med tanke om at vi alle får et fælles mål med Thytræf.

Oplæg til stillingstagning i klubberne:                                                              Klubnavn: Stompers

  • Thytræf ånden, hvor vi hjælper hinanden til vi er færdige i alle områder:
  • Start torsdag eller fredag
  • VVS / rengøring, skal vi betale os fra det:
  • Hvor mange telte skal vi ha’:
  • Oprydningshold
  • Musik, hvad slags og hvor stort:
  • Mad, hvor mange steder skal vi sælge:
  • Evt:

Med venlig hilsen
Lotte & Susanne
Thytræf-repræsentanterne