ORDINÆR GENERALFORSAMLING:

LØRDAG DEN 27. OKTOBER 2018 KL. 13. HUNDBORGVEJ 122.

Der er middag kl. 18.00 og af hensyn til madbestilling bedes i tilmelde jer til spisning på telefon eller SMS  21658211 ( Solveig ) senest den 22/10.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Formandens beretning.
 4. Gennemgang af regnskab.
 5. Fastsættelses af kontingent. Bestyrelsen foreslår at det forbliver uændret.

1) Kontingent for aktive, bliver fastsat til 840. kr.

2) Kontingent for passive, bliver fastsat til 150. kr.

3) Indmeldelses-gebyr, bliver fastsat til. 100. kr.

 1. Indkomne forslag. Modtagne forslag er vedhæftet indkaldelsen.

1) Bilag 1. Indfrielse af pantebrev

2) Bilag 2. Forslag til T-shirt

3) Bilag 3. Forslag om ny trappe

 1. Valg af formand – Steen modtager ikke genvalg.
 2. Valg af kasserer – Solle modtager genvalg.
 3. Valg af bestyrelsesmedlem Birgitte modtager genvalg.
 4. Valg af suppleant til bestyrelsen (nuværende Gitte Larsen).
 5. Aktivitets-udvalgsmedlemmer vælges. I 2018 har det været: Jytte, Solle, Birgitte, Heidi, Kai Hugo, Astrid.
 6. Tur-udvalgmedlemmer vælges, I 2018 har det været: Birgitte, Otto, Alex, Jan, Susanne.
 7. Valg af bar-personale, I 2018 har det været: (EK & Randi), Morten & Gitte, Kalle & Henrik, Nidolf & Lars, Solle & Poul, Astrid & Birgitte, Heidi & Jytte, John & Per, Bente & Bent, Hilde & Leif.
 8. Valg af indkøbere, nuværende er Gitte & Heidi.
 9. Værkstedsfolk vælges, I 2018 har det været: Steen, Henrik P, Henning, Otto, Calle, John og Morten, tillægs aktivitet er at slå græs.
 10. Valg af Thy-træf repræsentant, Nidolf er på valg.
 11. Valg af kritisk revisor, nuværende Allan Lundorff
 12. Thytræf, Lotte og Nidolf informerer, nyheder og andet. Herefter er der muligheder for en åben dialog.
 13. Evt. _________________________________________________________________________

 

 

 

***************************************************************************************************************************************************************************************************

Bilag 1.

Forslag til generalforsamlingen 2018

Det foreslås, at bestyrelsen bemyndiges til, at indfri det sidste af Pantebrevet på kr. 111,000, af de af klubben opsparede midler.

Begrundelse for forslaget er, at vi det foregående år ikke har haft store udgifter på klubhus m.m., samtidig med at sidste års træf gav os et ekstraordinært stort overskud.

En reduktion af gælden vil gøre os mindre følsomme over for fremtidige udsving i klubbens indtægter.

Bestyrelsen

****************************************************************************************************************************************************************************************************

Bilag 2

7/9 – 2018

Kære bestyrelser af MC Stompers

Jeg sender hermed et ønske til generalforsamlingen.

Ønsker at bestyrelsen siger ja/godkender, at man kan købe det nye tryk, af det nye logo. (Til tryk på ryggen, på trøjer m.m.) hos Skrannie.

På nuværende tidspunkt, kan man kun købe det lille tryk, foran på brystet.

Mvh Anita Elise Nielsen

P.S.: Nye logo af den gamle (genoptryk)

***********************************************************************************************************************************************************************************************

Bilag 3

27/9 – 2018

Til bestyrelsen i mc Stompers

Tænkte om det ikke snart var tiden, at der blev lavet en ny trappe, foran huset og ned til den store P-plads/gårdsplads.

Evt. ny i beton, eller i stål, som den nord for huset.

Klubbens medlemmer bliver jo ikke yngre, eller bedre gående 

Dette er et forslag til generalforsamling.

Mvh Anita Elise Nielsen

 

*******************************************************************************************************************************************************************************************